Trung tâm đồ họa kiến trúc nội thất HCM

Chuyên đào tạo 3D Max, Vray, Corona Render uy tín tại Tp. HCM – Hotline 0903.727.721


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CORONA RENDER PLUGIN VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2016

Chào các bạn.

Nhằm giới thiệu công cụ render còn non trẻ nhưng có tiềm năng vô cùng mạnh mẽ đến với đông đảo các bạn đang theo đuổi ngành đồ họa kiến trúc. EKE Center xin chia sẽ các tài liệu và kế hoạch phất triển của trình plugin render Corona. Các bạn có thể tìm hiểu, nghiên cứu và quyết định chọn cho mình một công cụ diễn họa yêu thích.

 .

 

Kế hoạch trong năm 2016!

Đây bài viết đầu tiên trong năm 2016, một năm kể từ ngày phát hành Corona Renderer 1.0!
Tôi muốn sử dụng trang blog này để thu thập ý kiến đánh giá của người dùng, đồng thời chia sẻ thông tin về những kế hoạch và dự định sắp tới của nhóm, giúp bạn định hình rõ hơn về công việc mà chúng tôi đang thực hiện.

XEM TIẾP