Trung tâm đồ họa kiến trúc nội thất HCM

Chuyên đào tạo 3D Max, Vray, Corona Render uy tín tại Tp. HCM – Hotline 0903.727.721

Biased render va Unbiased render


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THẾ NÀO LÀ RENDER BIASED VÀ UNBIASED !?

tamas-medve-reitveld-pavilion-architecture-vray-3ds-max-02

Reit Pavilion by. Tamas Medve

Chào các bạn !

Công việc của bạn là thường xuyên tiếp xúc với các trình renderer. Thế nhưng bạn có biết, thế nào là Biased và Unbiased rendering !?

Chào các bạn.

Để phục vụ cho bài viết này, Tôi xin phép mượn 2 trình renderer V-RayCorona Renderer , 2 Đại diện nổi bật nhất hiện nay làm ví dụ cho bài viết này.

Tiếp tục đọc


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cùng tìm hiểu về thông số V-Ray DMC Sampler. Phần 2

Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu về  Quá trình lấy mẫu của Adaptive Sampling.  Phần 2 này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Subdivision sampler của V-Ray

 

PHẦN 2

Subdivision sampler

Sau khi các tia khởi tạo được gửi đi vào khung hình và thông tin được thu thập, Subdivision Sampler sẽ phân tích những thông tin này và quyết định xem pixel nào cần được lấy mẫu thêm và pixel nào không. Mẫu lấy tại các đỉnh của mỗi pixel sẽ được sử dụng và so sánh…nếu sự sai khác màu sắc vượt lên trên ngưỡng threshold đã khai báo trong bảng render option (xem hình bên dưới) thì Vray sẽ tiến hành chia nhỏ pixel đó nhiều lần và lấy thêm nhiều mẫu hơn bên trong pixel đó.

Tiếp tục đọc