Trung tâm đồ họa kiến trúc nội thất HCM

Chuyên đào tạo 3D Max, Vray, Corona Render uy tín tại Tp. HCM – Hotline 0903.727.721


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TỔNG QUAN VỀ V-RAY RT (REAL TIME)

V-Ray RT là một trình render GPU tương tác của Chaos Group. Nó có thể làm việc như một  “Production renderer” hoặc như một “ActiveShade renderer” trong 3ds Max ( Có thể hiểu như một bản render hoàn chỉnh, hoặc một bản render xem trước)

Để sử dụng GPU engine, bạn cần một card đồ họa có hỗ trợ các công cụ sau: 

  1. OpenCL 1.1 hoặc cao hơn
  2. CUDA 2.0 hoặc cao hơn
  3. CUDA engine hoặc V-Ray RT GPU làm việc trên card đồ họa NVIDIA với cấu trúc Fermi, Kepler và Maxwell.
  4. Với người sử dụng card NVIDA, chúng tôi khuyên bạn sử dụng CUDA engine khi rendering với V-Ray RT GPU.

Để bắt đầu sử dụng V-Ray RT, bạn cần chọn nó trong mục “Renderer”ở hộp thoại Render Setup, dùng cho cả 2 chế độ là production renderer và ActiveShade renderer :

Chọn V-Ray RT trong danh sách sổ xuống ở mục Renderer:

XEM TIẾP

Tiếp tục đọc